Kadra

TO MY OPIEKUJEMY SIĘ PRZEDSZKOLAKAMI:

Dyrektor- mgr Regina Waliczek


wych. Gr.I - mgr EWA GOMOLA

wych. Gr.II - mgr REGINA OTOLIŃSKA            

 wych. Gr.III - mgr EWA KASZTURA, mgr MAŁGORZATA GAŃCZARCZYK

 wych. Gr.IV- mgr ANNA OLSZEWSKA, mgr IWONA WITOSZEK

  pomoc nauczyciela - Jolanta Dróżdż, Aleksandra Gluza
                                                                              

katecheta- Barbara Michniok
od 1.04.2021- ks. Krzysztof Wilk

naucz. jęz. ang.- EWA GOMOLA

logopeda- mgr Ewa Kasztura

psycholog- mgr Monika Prościewicz-Bujok                                                         

intendent-Irena Burjan       

  kucharka- Beata Koniarczyk
                       pomoc kucharki- Iwona Szalbot
                              

 

woźna- Danuta Waleczek         
woźna - Wioletta Szela
   
woźna- Iwona Żerdka                                                    
woźna- Gabriela Wojtczak

   konserwator- Henryk Koniarczyk