Oferta

Nasze przedszkole oferuje:

- dobrą opiekę, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka,
- przyjazną, serdeczną atmosferę,
- atrakcyjne metody nauczania, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do każdego dziecka,
- wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
- dobre warunki lokalowe
- promocję zdrowego stylu życia (zdrowa żywność, wycieczki, spacery, wyjazdy),
- duży ogród przedszkolny wyposażony w różnorodny sprzęt
- współuczestnictwo rodziców w procesie wychowania dziecka,

Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 

Zapewniamy:

 • wszechstronny rozwój dziecka
 • naukę języka angielskiego
 • psychologa dziecięcego
 • logopedę 
 • bezpieczeństwo
 • zdrową kuchnię

Oferujemy:

 • teatrzyki
 • wycieczki
 • wyjazdy na basen
 • imprezy okolicznościowe
 • spotkania z ludźmi ciekawych zawodów
 • integracyjne wycieczki górskie

Co jest dla nas ważne?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji
  i wyobraźni dziecięcej
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • kształtujemy podstawowe powinności moralne
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania
  i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania
   i przeżywania wrażeń estetycznych
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej